Hulp buiten bereik

Opdrachtnummer 2017 – 047 Net zoals in andere steden, zijn er in Venlo ook inwoners met schuldenproblematiek. De gemeente Venlo heeft een schuldhulpverleningsbeleid opgesteld met als doel het percentage inwoners met schuldenproblematiek omlaag te brengen. Omschrijving van de opdracht. De gemeente Venlo is nu benieuwd in hoeverre het door hen opgestelde schuldhulpverleningsbeleid inwoners van Venlo…

Hoeveel warmte heeft Venlo?

Opdrachtnummer 2017 – 036 Via aardwarmte kan energie opgewekt worden. Het kan oom gebruikt worden om gebouwen te koelen of te verwarmen. De vraag is uiteraard hoeveel van deze aardwarmte er in Venlo is en hoe we dit in kunnen zetten om meer klimaatneutraal te kunnen worden. Omschrijving van de opdracht. Onderzoek hoeveel potentie de…

Ik wil wel samenwerken, maar hoe?

Opdrachtnummer 2017 – 037 Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen verandert de werkwijze van de overheid, en zo ook die van de gemeenten. Bovendien worden door fusies de organisaties steeds groter. Dit betekent dat instanties anders moeten gaan samenwerken. De gemeente Venlo werkt samen met een heleboel verschillende partners. Omschrijving van de opdracht. De gemeente is op…

Van armoedeval naar structurele schuldenproblematiek…?

Opdrachtnummer 2017 – 046 Door landelijke en gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen leidt een hoger inkomen soms juist tot een beperktere bestedingsruimte. In dat geval is er sprake van een armoedeval. Deze situatie ontstaat vaak wanneer huishoudens vanuit een uitkering uitstromen naar betaald werk of wanneer er sprake is van een geringe inkomensstijging net boven sociaal minimum….

Help, ik heb een accent!

Opdrachtnummer 2017 – 045 Recent onderzoek wijst uit dat Limburgers minder snel in aanmerking komen voor een hogere positie op de arbeidsmarkt. De gemeente Venlo is geïnteresseerd wat de invloed van het (Venloos) accent is tijdens een sollicitatiegesprek. Werkt dit bij de gemeente Venlo in je voordeel of nadeel? En/of hoe is het bij sollicitatiegesprekken…

Wanneer ben ik klantgericht?

Opdrachtnummer 2017 – 039 Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen verandert de werkwijze van de overheid, en zo ook die van de gemeenten. Net als vele andere gemeenten werken we taakgericht. De huidige ontwikkelingen vragen echter een andere werkwijze. De gemeente zal meer procesgericht en klantgericht moeten gaan werken.De gemeente is op zoek naar een manier hoe…

Slapend rijk worden

Opdrachtnummer 2017 – 044 Vaak hoor je dat er alleen maar ‘luie ambtenaren’ zouden werken bij de gemeente. Hieruit blijkt dat er een bepaald beeld heerst over het werken bij een gemeente. Dit zou negatieve consequenties kunnen hebben voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever. De gemeente Venlo is benieuwd welk imago inwoners hebben…

Wat weten de Venlose inwoners van het nieuwe stadskantoor?

Opdrachtnummer 2017 – 040 In oktober is de officiële opening van het stadskantoor. Het gebouw is ontworpen en gebouwd volgens de principes van Cradle to Cradle (C2C). Het resultaat is dat er nu een gebouw staat dat goed is voor mens (prettig binnenklimaat, gezonde werkplek), milieu (de omgeving wordt er ‘schoner’ van) en portemonnee (het…

Online werven, hoe onderscheid je echt van fake?

Opdrachtnummer 2017 – 043 De samenleving is steeds meer aan het digitaliseren. Via de sociale media kun je gemakkelijk een profiel aanmaken en krijg je toegang tot het online netwerk. Organisaties maken steeds meer gebruik van deze netwerken voor het selecteren van nieuwe medewerkers. Het probleem bij deze vorm van selecteren is echter dat sollicitanten…

Bijzondere bijstand in 10 minuten via de snelbalie. Wel of niet invoeren?

Opdrachtnummer 2017 – 038 De snelbalie is een online programma waarmee aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid snel, correct en eenduidig worden afgehandeld. Binnen 10 minuten kan op basis van de aanvraag een beschikking worden geprint. Deze beschikking kan direct worden meegegeven aan de klant, waarna de betaling op korte termijn plaatsvindt. Ook kan de aanvraag…

Oost, west, thuis best!

Opdrachtnummer 2017 – 042 De gemeente Venlo wil graag dat inwoners uit de gemeente Venlo komen werken voor de gemeente. Op deze manier kunnen zij hun ‘kennis’ als inwoner van de gemeente Venlo gelijk meenemen in hun werk voor de gemeente Venlo. Nu is de vraag in hoeverre een inwoner het interessant vindt om te…

C2C – Ruimtelijke objecten

Opdrachtnummer 2017 – 035 De gemeente Venlo ontwikkelt ruimtelijke projecten vanuit de C2C benadering. De samenleving heeft hier indirect baat bij. Indirecte baten zijn bijvoorbeeld minder ziekte door verbetering van de luchtkwaliteit, waarvan de zorgverzekeraar, werkgever en persoon zelf allemaal profiteren. Nu investeren de indirecte baathouders niet mee in duurzame maatregelen. Omschrijving van de opdracht…

Ontstaan van schulden bij jongeren!

Opdrachtnummer 2017 – 034 Steeds meer mensen in Nederland hebben financiële problemen en schulden. Door de financiële crisis is dit aantal alleen nog maar toegenomen. Ook het aantal jongeren met financiële problemen en schulden neemt toe. Veel jongeren vinden het lastig om goed met geld om te gaan en hebben al vroeg aanzienlijke schulden. Je…

Regenwater niet meer het riool in!

Opdrachtnummer 2017 – 033 Door de klimaatontwikkelingen, neemt de kans op buien met veel neerslag in een kort tijdsbestek toe. De gemeente zet in op ‘het anders omgaan met regenwater’. Er worden aanpassingen gedaan in het openbare gebied (wegen, pleinen, parken etc.) en bij eigen gebouwen van de gemeente. Echter, het merendeel van de verhardingen…

iXport

Opdrachtnummer 2017 – 032 Bij het Blariacumcollege wordt iXport (naschoolse sportactiviteiten) aangeboden. Het tijdstip is lastig te kiezen, omdat niet alle leerlingen gelijktijdig klaar zijn met school. We denken dat wanneer leerlingen lang moeten wachten tot ze kunnen starten met de activiteit, ze naar huis zullen gaan. Omschrijving van de opdracht Tevens vragen we ons…

Samen naar een gezondere schoolkantine!

Opdrachtnummer 2017 – 031 Directies, ouderraden en docenten van de drie grote Venlose VO campussen willen graag dat hun leerlingen gezonder gaan leven, waardoor we uiteindelijk een gezondere jeugd krijgen. Eén van de maatregelen om dit gedrag te beïnvloeden is dat de drie schoolcampussen hiervoor hun kantine aanbod willen aanpassen. Omschrijving van de opdracht De…

Bekendheid BBZ-regeling voor ondernemers

Opdrachtnummer 2017 – 030 Bbz is de bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers. Als een ondernemer tijdelijk in financiële problemen verkeert dan kan deze regeling mogelijk hulp bieden. Er zijn 2 vormen van ondersteuning. De eerste is een uitkering voor levensonderhoud voor een korte periode. De tweede is een lening voor bedrijfskapitaal. Vaak wordt deze lening gebruikt…

De grens over met trein, tram en bus hoe ging dat ook al weer?

Opdrachtnummer 2017 – 029 In Venlo is sinds november 2014 een raadswerkgroep actief die zich bezig houdt met het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking. Eén van de hindernissen waar mensen die in Duitsland willen werken, mee geconfronteerd worden,  is het beperkte openbaar vervoer over de grens heen.  In het verleden had Venlo betere openbaar vervoerverbindingen…

Jongeren aan de macht!

Opdrachtnummer 2017 – 028 Jongeren kunnen een betere  plaats krijgen in de samenleving. De leden van de volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) willen maar al te graag de jongeren tegemoet komen. Zij hebben immers de toekomst! Maar die jongeren roeren zich nauwelijks. Zijn ze te druk met school, sport en social media? Of zijn ze niet geïnteresseerd…

Druggebruik onder Venlose scholieren

Opdrachtnummer 2017 – 027 Venlo is een grensstad met een rijke traditie op het gebied van drugsverbouw, – handel  en –gebruik. Dit fenomeen heeft al decennia lang invloed op de Venlose scholieren. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp maar meestal vanuit onderzoeksbureaus en door volwassenen. Onderzoek van jongeren door jongeren zou wel eens…

Social media onder Venlose scholieren

Opdrachtnummer 2017 – 026 De gemeente Venlo wil graag in contact komen én blijven met Venlose jongeren. Het ligt voor de hand om daar (ook) de sociale media voor in te zetten. De gemeente richt haar pijlen momenteel vooral op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Daar zien we echter relatief weinig interactie met de doelgroep…

Kent de gemeente de Venlose student?

Opdrachtnummer 2017 – 025 De gemeente Venlo wil graag in contact komen én blijven met Venlose studenten en wil zich profileren als groeiende studentenstad. Maar kent de gemeente Venlo die jongere student eigenlijk wel? Kent de gemeente het profiel van die student en weet de gemeente wat die student nou eigenlijk wilt? Kortom: wordt er…

Trainersbegeleiding, de normaalste zaak van de wereld!

Opdrachtnummer 2017 – 024 Bijna alle trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben, worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. En laten we eerlijk zijn: het is tegenwoordig ook lastig om hun aandacht te vangen, afspraken te maken waar iedereen zich aan houdt en positief te coachen. Daar kunnen trainers en coaches best…

Vervoer gevaarlijke stoffen in Venlo

Opdrachtnummer 2017 – 023 Vrachtwagen, schepen en treinen vervoeren gevaarlijke stoffen tussen havens, fabrieken en bedrijven. Ook door Venlo. In de wet staat dat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de bebouwde kom mag, tenzij het niet anders kan. Sommige inwoners zijn ongerust: ik zie gevaarlijke containers in mijn straat rijden, maar mag dat…

Duitsland

Opdrachtnummer 2017 – 022 Er werken en studeren veel meer mensen uit Duitsland in Nederland dan mensen uit Nederland in Duitsland. Voorheen was er een sterkere band met het gebied net over de grens, maar tegenwoordig doet men alleen nog maar boodschappen in Duitsland. En dat terwijl Duitsland een heel groot land is met veel…

Whatsappborden: veiliger en socialer?

Opdrachtnummer 2017 – 021 Het SAM-fonds is een laagdrempelig fonds voor bewonersinitiatieven van groepen bewoners. Bij het SAM-fonds nemen de aanvragen voor het plaatsen van borden, waarop staat dat de straat of buurt elkaar op de hoogte houdt om de veiligheid te vergroten middels whatsapp, enorm toe. Zeker na landelijke media-aandacht in 2016 waarin bekend…

De Venlose droom van een ideale onderwijsomgeving voor jongeren!

Opdrachtnummer 2017 – 020 Venlo wil meer uitgroeien tot onderwijsstad en een aantrekkelijke studentenstad. Wat moet er gebeuren om dit nog beter te maken vanuit het perspectief van jongeren als doelgroep. Omschrijving van de opdracht Wat is het huidig beeld van de onderwijs omgeving vanuit jongeren Welke plannen rondom onderwijs spelen er in Vemlo Hoe…

Samen naar vernieuwde gymlessen!

Opdrachtnummer 2017 – 018 Basketbal, volleybal, hockey en softbal tijdens de gymles op de middelbare school. Iedereen kan het zich nog wel herinneren. Echter hebben er in de afgelopen jaren binnen de Nederlandse sport en beweegcultuur enkele veranderingen plaatsgevonden. Iedereen is namelijk ‘druk, druk, druk’, waardoor veel mensen hebben gekozen om ongeorganiseerd te gaan sporten,…

Hoe gaat het met de jeugd?

Opdrachtnummer 2017 – 017 Gemeente Venlo vindt het belangrijk dat het goed gaat met de jeugd in Venlo. De jeugd is immers de toekomst. Daarom wil de gemeente graag in gesprek gaan met jongeren om te weten wat zij belangrijk vinden. De nadruk ligt op het vroegtijdig signaleren en preventief aanpakken van (beginnende) problemen in…

Regenwater anders!

Opdrachtnummer 2017 – 016 Door de klimaatontwikkelingen, neemt de kans op buien met veel neerslag in een kort tijdsbestek toe. De gemeente zet in op ‘het anders omgaan met regenwater’. Er worden aanpassingen gedaan in het openbare gebied (wegen, pleinen, parken etc.) en bij eigen gebouwen van de gemeente. Echter, het merendeel van de verhardingen…

Alleen een vast contract telt!

Opdrachtnummer 2017 – 015 In de wetenschap wordt voorspeld dat jongeren geen langdurige binding willen met een werkgever. Ze zijn flexibel en ze willen bewegen en werken vanuit netwerken. De huidige wereld van organisaties draait op de zekerheid van een vast contract. Ook de omgeving (bijvoorbeeld banken) willen een vast contract en dat lijkt niet…

Wie wil er nog ambtenaar worden?

Opdrachtnummer 2017 – 014 De arbeidsmarkt is stevig in beweging. De overheid en dus ook de gemeente heeft mogelijk een minder aansprekend arbeidsmarkt imago onder jongeren. Dat zeggen de kenners en de wetenschappers maar is dat ook echt zo. Gemeenten zijn juist een interessant bedrijf met interessante vraagstukken. Vraagstukken over de directe leefomgeving van burgers….

Organisatie van de toekomst – invloed van netwerken!

Opdrachtnummer 2017 – 013 De huidige leefwereld van jongeren speelt zich af in netwerken.  Jongeren zijn lid van diverse netwerken en die netwerken zijn geheel anders dan arbeidsorganisaties. In arbeidsorganisaties is hiërarchie belangrijk.  Netwerken kennen geen hiërarchie. Voorspelbaar is dat jongeren zich minder thuis voelen in een hiërarchie omdat ze in netwerken zijn groot geworden….

Regenwater de grond in!

Opdrachtnummer 2017 – 012 Door de klimaatontwikkelingen, neemt de kans op buien met veel neerslag in een kort tijdsbestek toe. Het gemeentelijk rioolsysteem is niet op dergelijke hoosbuien ontworpen. Veruit de meeste oplossingen hiervoor gaan uit van het regenwater in de grond te laten wegzakken. Afhankelijk van de grondsoort gaat dit snel of juist heel…

Wat doet het nieuwe stadskantoor met haar medewerkers?

Opdrachtnummer 2017 – 011 De gemeente bouwt een nieuw stadskantoor volgens het C2C concept (circulaire economie). Vanuit Zuid Afrika tot in Zweden staat dit gebouw in de belangstelling. Veel interesse en aandacht dus voor Venlo. Mooi die aandacht maar wat doet een gebouw op haar bewoners, de medewerkers van de gemeente Venlo. Een nieuw gebouw…

Het is niet mijn schuld!

Opdrachtnummer 2017 – 010 Ongeveer 1 op de 9 kinderen in Venlo groeit op in armoede. In elke schoolklas zijn dat dus minimaal drie kinderen. Maar niet alleen groeien er kinderen op in armoede, soms ontstaan er ook schulden bij jongeren door andere oorzaken. De gemeente Venlo wil graag de schulden en armoede onder jongeren…

De kracht van jonge vrijwilligers!

Opdrachtnummer 2017 – 009 De gemeente Venlo heeft als ambitie dat iedere inwoner van Venlo, naar vermogen, een bijdrage levert aan onze gemeenschap. Het vrijwilligerswerk heeft echter in zijn algemeenheid een grijs imago. In bestuurlijke functies zie je nauwelijks jongeren en ook andere klusjes worden meestal door ouderen opgepakt. Ondanks dat bij vele verenigingen veel…

Ik heb een idee om anderen te helpen!

Opdrachtnummer 2017 – 008 Samen zijn wij Venlo! Elkaar helpen, jong en oud, hoort bij een hechte samenleving. Jongeren hebben vaak hele goede ideeën. Dingen waar ouderen helemaal niet op zouden komen. Hoe mooi zou het zijn als jongeren hun ideeën om anderen te helpen ook zelf gaan uitvoeren? Bijvoorbeeld een plan om samen met…

Welke mogelijkheden biedt de Duitse arbeidsmarkt voor Venlose jongeren?

Opdrachtnummer 2017 – 007 Werk in  de toekomst is aan veranderingen onderhevig. Technologie gaat effect hebben op het aantal banen. We denken traditioneel aan werk in Nederland en we zien dat weinig Nederlanders over de grens werken. Andersom is dit anders. Wat kunnen we doen om het voor jongeren aantrekkelijker te maken. Dat begint bij…

Kansen van grens-overschrijdend onderwijs?

Opdrachtnummer 2017 – 006 We studeren traditioneel in onze vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs vooral binnen Nederland.  Venlo ligt aan de grens en er liggen ook kansen over de grens. Zicht krijgen op deze kansen en condities van studeren in Duitsland direct na voortgezet onderwijs is het doel van dit onderzoek. Omschrijving van de opdracht….

Is er leven na een gemeente? Een onderzoek naar het bestaansrecht van een gemeentelijke organisatie in de toekomst

Opdrachtnummer 2017 – 004 De gemeente staat tegenwoordig binnen de overheid centraal. Veel taken worden van de centrale, landelijke overheid naar de gemeenten overgeheveld. De gemeente is “de eerste overheid”. Deze beweging wordt ook wel decentralisering genoemd. Dat kan de komende jaren ook weer veranderen. Niet decentraliseren maar centraliseren. Er zijn ook invloeden van technologie…

Voelt de Belfeldenaar, Tegelse of Arcenaar zich een beetje Venlonaar?

Opdrachtnummer: 2017 – 003 Wat is het effect van de herindeling bij de voormalig gemeenten die nu onderdeel zijn van groot Venlo. Voelt de Belfeldenaar, Tegelse of Arcenaar zich een beetje Venlonaar? De gemeentelijke herindeling tussen Tegelen, Belfeld, Venlo en Arcen en Velden ligt al een tijdje achter ons. De motieven van schaalvergroting hebben destijds…

Jongeren en een online platform

Opdrachtnummer 2017-002 Op een online wijkplatform kunnen mooie dingen die in een buurt gebeuren zichtbaar worden gemaakt en kunnen activiteiten, talenten en gebeurtenissen met elkaar worden gedeeld door bijvoorbeeld hulpvragen en prikbordadvertenties. Op deze manier worden bewoners meer met elkaar verbonden en ontstaat er een stevig sociaal netwerk. De gemeente Venlo gaat samenwerken met het…

De toekomst van mobiliteit!

Opdrachtnummer: 2017-001 De regio Noord-Limburg is samen met partners onder de naam ‘Trendsportal’ een nieuwe visie aan het ontwikkelen op het gebied van mobiliteit. Trendsportal biedt inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Trendsportal staat open voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel,…

Bekendheid programma’s voor studenten.

Opdrachtnummer 2017 – 041 De gemeente Venlo maakt diverse programma’s mogelijk waarin het aantrekken van studenten het hoofddoel is. Tevens is het doel om studenten zo veel mogelijk service te bieden en te informeren over studie mogelijkheden in Venlo / verblijf / Venlo als aantrekkelijke stad. Omschrijving van de opdracht. Zijn de programma’s speciaal voor…